NOCCO CSR

Klimatkompensation för hela fraktkedjan

För oss är det en självklarhet ta ansvar för vårt klimat och att kompensera för de utsläpp som orsakas av våra transporter.

Därför klimatkompenserar vi för hela fraktkedjan, ända från produktionsanläggning till kund.
Exakt hur vi gör det kan du ta del av här.

Sri Balajih

Vi ansvarar för alla koldioxidutsläpp som orsakas av våra transporter genom att stödja Sri Balaji – ett biomasskraftverk i Indien som använder förnybart jordbruksavfall som bränsle i sin produktion. Istället för kol som annars är den vanligaste energikällan i landet.
Därigenom minskas utsläppen av CO2 med hela 29 000 ton per år.

Hittills i år har vi kompenserat för 1894 ton Co2.

Projektet innebär även en extra källa till inkomst för
lokalbefolkningen då Sri Balaji köper jordbruksavfallet
från de lokala bönderna.