#Rudolfchallenge

Är du Rudolf enough? Var med och bidra till en snällare jul tillsammans med Rudolf! För varje bild ni lägger upp på en Rudfolf juläpple och taggar #rudolfchallenge, från och med idag till Julafton skänker vi 2 kr per bild till organisationen Sports Heart. Sports Heart arbetar för alla barns rätt till idrott och hälsa, något Rudolf och vi på NOCCO värderar högt! Bilder på både instastory och feed räknas.

Om Sports Heart:
Sports Heart arbetar för alla barns rätt till idrott och hälsa. Genom inspiration, kunskapsspridning och utbildning bidrar vi till en glädjefylld, utvecklande och välkomnande idrottsmiljö. En miljö som ser, bekräftar och möter varje individ där han eller hon befinner sig som människa och idrottare.

Den sociala idrottsmiljön lägger grunden till en aktiv och hälsosam livsstil. Den erbjuder också ett positivt, meningsbärande sammanhang präglat av kamratskap och respekt som stärker individens självkänsla. I den sociala idrottsmiljön fortsätter fler med sin idrott, ur ökad bredd följer dessutom större topp.

Sports Hearts arbete vilar på modern idrottpsykologisk forskning och syftar till att skapa motivation till en livslång passion för idrott, oavsett om den leder hela vägen till landslagsuppdrag eller stannar vid goda motionsvanor. Vi gör det genom att komplettera de fysiska, tekniska och taktiska aspekterna av idrottande med kunskap om de psykologiska, sociala och emotionella delar individen behöver för att skapa en positiv och uthållig relation till idrotten.

Instagram: @sportsheartswe
Läs mer om Sports Heart här: http://www.sportsheart.se

 

#Nocco #Noccojuläpple